Integritetspolicy

Detta är vår SEKRETESSPOLICY för våra appar som tillhandahålls via iTunes och Google Play. Senast uppdaterad / 28 oktober 2019.

Vi, Filimundus AB, respekterar våra kunders integritetsrättigheter och samlar inte in någon personlig information när våra appar köps och/eller uppdateras. Den enda information som samlas in är informationen som du bevisade för iTunes och/eller Google Play i köpprocessen. Filimundus AB har ingen koppling till din kontoinformation som du har gett till iTunes och/eller Google Play.

En sammanfattning av vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller endast för personlig information som lämnas in och samlas in via tjänsterna. Genom att installera, använda, registrera tjänsterna accepterar du de olika delarna som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du inte godkänner denna integritetspolicy, vänligen installera, använd, registrera dig för eller åtkomst till tjänsterna. Filimundus AB förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy vid rimliga tidpunkter, så du är välkommen att granska den ofta. Din fortsatta användning av tjänsterna innebär att du accepterar ändringarna i denna integritetspolicy.

Vårt största intresse är barn och deras föräldrar/lärare och du kan vara säker på att vi alltid kommer att agera i ditt bästa intresse. Om du har några tveksamheter eller förslag på förbättringar, vänligen kontakta oss på info@filimundus.se.

Insamlad information

Personlig information

För att komma åt Tjänsterna kan Filimundus AB någon gång i framtiden samla in information om dig, men ENDAST om du frivilligt tillhandahåller den till oss och du kommer att tydligt informeras om hur dina uppgifter kommer att användas. Detta kommer aldrig att hända om du inte är tydligt informerad om detaljerna och att svara nej till att lämna personlig information kommer alltid att vara ett alternativ. Filimundus AB säljer eller hyr INTE ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt medgivande.

Icke-personlig information

I denna integritetspolicy avser “icke-personlig information” information som inte direkt identifierar dig. Filimundus AB kan använda verktyg eller analytisk programvara från tredje part för att automatiskt samla in och använda information som inte direkt gör det möjligt för Filimundus AB att identifiera dig. De typer av icke-personlig information Filimundus AB kan samla in och använda inkluderar: enhetsegenskaper, inklusive (men inte bara begränsat till IP-adress) unik enhetsidentifierare eller annan beständig eller icke-beständig enhetsidentifierare (“Enhets-ID”); enhetsmjukvaruplattform och fast programvara; mobiltelefonbärare; geografiska data såsom ungefärlig plats; spelets framsteg, tid förbrukad spelning, poäng och prestationer; annan Icke-personlig information som rimligen krävs av Filimundus AB för att förbättra tjänsterna och andra Filimundus AB-produkter och tjänster.

Länkar till tredjeparts webbplatser eller tjänster

Du bör vara medveten om att Tjänsterna från tid till annan kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter eller tjänster. Filimundus AB ansvarar inte för integritetspraxis eller innehållet på sådana webbplatser eller tjänster. Om du är orolig för en viss tredje parts integritetspolicy rekommenderar vi att du läser integritetspolicyn för webbplatsen eller tjänsten som du länkar till innan du skickar in någon personlig information.

GDPR

Vi bryr oss om er integritet och gör allt för att värna den. Här nedan kan ni läsa om den nya GDPR förordningen och vår nya integritetspolicy.
Maila era frågor till support@filimundus.se om ni inte kan få svar på era frågor nedan.

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen GDPR, som står för General Data Protection Regulation är en förordning som är gemensam för alla länder inom EU/EES. Den ersätter Personuppuppgiftslagen PuL. Tanken med den nya förordningen är att harmonisera och få bort de skillnader som idag finns mellan EU-länderna. Detta innebär att det blir en fördel för företag som agerar på flera marknader inom EU, när man får en och samma lagstiftning att förhålla sig till. En förordning blir automatiskt lag i EU-länder.

Det innebär också ett bättre skydd för varje enskild individ när vi inom EU får en gemensam förordning om hur personuppgifter får behandlas. Den snabba teknikutvecklingen som man inte kunde förutsäga i slutet på 90-talet, då PuL trädde i kraft är något som man tagit hänsyn till i den nya förordningen.

En av nyheterna med nya förordningen är att EU-medborgare nu får rätt att kräva att företag ska ta bort deras personuppgifter efter att man till exempel valt att avsluta sina affärer med ett företag, förutsatt de inte behövs för att företaget ska kunna uppfylla andra lagkrav.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person. För oss på Filimundus AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.